slayer_bulia: (В гостях у сказки)
[personal profile] slayer_bulia
Метою нашої поїздки в Валенсію було забрати новий інструмент Kings & Beggars, який для нас зробив майстер Asier De Benito. Замовили ми його 2 роки тому, але спочатку Асьє переїзжав, потім в нас в країні почалась революція і нам було не до того, а потім народилась Злата. І от нарешті ми зайшли в мастерню і побачили футляр з цитолем. Асьє спитав чому ми відразу його не відкриваємо, ми відповіли що хочемо спочатку подивитись по сторонах і розтягнути задоволення :)))


В майстерні досить багато різних інструментів: скрипки, фіделі, цитолі та інші, ще екзотичніші. Там жеж лежить і дерево для виготовлення наступних, причому деякі сорти досить рідкісні, наприклад Асьє показав  нам 200 річний шматок дерева, яке колись було досить поширене в цьому регіоні, а зара занесено в Червону книгу, а конкретно цей шматок раніше був частиною старої хати в горах, коли такі сатри хати розвалюються, такі майстри як Асьє шукають там матеріали :)


Інструменти в процесі виготовлення

І от нарешті ми відкрили футляр і побачили наш басовий цитоль.Цитоль - давній предок гітари, який часто згадується поетами 13 - 15 сторіччь, також зустрічається на різних мініатюрах, як ось наприклад :


А це, реконструкція цитоля, скульптурне зображення якого можна побачити над входом в один з соборів Валенсії.

Ребек- старовиний музичний інструмент, який вплинув на розвиток всіх скрипкових інструментів. Конкретно цей є реконструкцією з манускріпту XIII сторіччя Cantigas de Santa Maria.

А це чаранго - латиноамериканський інструмент з родини лютневих, коли конкістадори прийшли на ті землі, вони принесли свої інструменти та музику, з часом вони почали використовувати місцеві матеріали при виготовлені нових. В чаранго корпус традиційно робили з панциря броненосця, зара вбивати їх заради панциря заборонено, але знов ж таки в горах, індіанці розводять броненосців для харчування, і ще роблять традиційні чаранго. Цьому конкретному інструменту більше 50 років.

А потім Асьє повіз нас в ресторан в якомусь гірському селі, щоб ми спробували справжню паелью - і я скажу вам, в містах паелья дійсно не до порівнняня, ця була просто неймовріно смачною!

created by picasa2html.com


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia

April 2016

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:12 am
Powered by Dreamwidth Studios