slayer_bulia: (иронично)
[personal profile] slayer_buliaМинулої суботи львівський клуб історичної реконструкції "Чорна Галич" прийняв участь в HMB турніри у Варшаві. HMB або ІСБ (історичний середньовічний бій) як його називають в нас, це молодий спорт з середньовіччям в серці. Від правдивої реконструкції він відрізняється тим, що бійцям дозволяється мати приховані не історичні елементи захисту, та загальною спрямованістю власне на спорт, на досягнення результату, та перемогу над супротивником, а не на відтворення якоїсь конкретної події чи епохи. Але загальний образ все одно зберігається - це повноконтактні бої лицарів. Цей спорт активно розвивається, з 2010 року проходить щорічна "Битва націй" в якій збірні країн відстоюють честь своєї держави. Також HMBIA (міжнародна ассоціація історичного середньовічного бою) проводить багато інших турнірів в яких формуються збірні, та визначаються фаворити.
На цьому турніри бої проходили в номінації 1 на 1 (тріатлон), 5 на 5 та королівська номінація 21 на 21. Участь приймали найкращі команди Польщі, також команда з Британії Battle Herritage, дві команди з України "Айна Бера" та "Чорна Галич" і поодинокі бійці з інших країн.
Номінація 1 на 1 - це дуель між двома лицарями, на трьох видах зброї - півтора ручні мечі, меч і баклер та щит і меч. Рахується кількість попадань мечем по опоненту.

Переможці :
Жіночі бої
1. Denise Brinkmann
2. Kamila Henkelman
3. Agnieszka Lasota
4. Maja Olczak

Чоловічі бої
1. Marcin Waszkielis
2. Krzysztof Szatecki
3. Łukasz Kowal
4. Grzegorz Kluczek

Категорія 5 на 5 - командний бій, на полі команди по 5 людей + можна мати до 3х запасних, завданням є збити суперника з ніг, бій йде поки на ногах не залишиться лише представники однієї команди, або поки не буде співвідношення 3 на одного.


Переможці :
1. Айна Бера (Україна)

2. Чорна Галич (Україна, також нам допомагали 2 лицаря з Німеччини)

3. Polska 2 (Польща)

4. Polska 1 (Польща)
5. Fabryka Świń (Польща)
6. Battle Heritage (Велика Британія)


Бої були напружені та жорсткі, але закінчились з явною перевагою українців.
Категорія 21 на 21 - правила такі самі як в 5 на 5. По факту бились 25 поляків проти 16 нас, і в двох сходках Україна впевнено перемогла!PS: Львівський клуб "Чорна Галич" запрошує на тренування :)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia

April 2016

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:07 am
Powered by Dreamwidth Studios