slayer_bulia: (зомби)


next )

%)

Feb. 27th, 2010 03:35 pm
slayer_bulia: (иронично)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (В гостях у сказки)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (жесть)
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (Default)


Основные принципы росиянского правительства и СМИ. В прочем то же справедливо и для пиндосов и многих других.
slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia: (иронично)
slayer_bulia: (иронично)

slayer_bulia: (Default)

Profile

slayer_bulia: (Default)
slayer_bulia

April 2016

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:15 am
Powered by Dreamwidth Studios